Tỉnh dòng Tanzania phong chức linh mục cho 7 thầy phó tế

by Administrator
0 comment