Home Những cột mốc đáng nhớ – Dòng Chúa Thánh Thần – Timeline

Những cột mốc đáng nhớ – Dòng Chúa Thánh Thần – Timeline

by Administrator
vô giá trị

1703 – 1792

Sự ra đời của Dòng Chúa Thánh Thần và những bước phát triển ban đầu cho đến Cách mạng Pháp
Foundation of the Congregation and the early developments up to the French Revolution
1703 Vào ngày 27 tháng 5, Vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại nhà thờ Saint-Etiènne-des-Grès ở Paris, Claude Poullart des Places và 12 người bạn đồng hành của mình đã dâng mình cho Chúa Thánh Thần, dưới sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria. phục vụ cho người nghèo.
1707 Vào ngày 17 tháng 12, Claude Poullart des Places được thụ phong linh mục, ở tuổi 28.
1709 Claude Poullart des Places qua đời vào ngày 2 tháng 10 ở tuổi 30. Ngày hôm sau, ông được chôn cất trong một ngôi mộ chung dành cho các giáo sĩ nghèo tại Saint-Etienne-du-Mont. Vào thời điểm đó, đã có 72 chủng sinh trong Chủng viện Chúa Thánh Thần. Họ là những “ Spiritans  ” đầu tiên của Chủng viện Dòng Chúa Thánh Thần.
1732 Spiritans bắt đầu công việc ở các châu lục khác nhau: Fr. François Frison de la Mothe được gửi đến Quebec ở Canada; những người khác  đến Bắc Mỹ, trong khi một số đến vùng Viễn Đông để làm việc dưới sự bảo trợ của các Phái đoàn Nước ngoài của Paris: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ. Những người còn lại ở Pháp phục vụ trong các giáo phận khác nhau hoặc cùng làm việc với các nhà truyền giáo của St. de Montfort, đây là kết quả của tình bạn thân thiết giữa Cha Claude Poullart và St. Grignion de Montfort.
1734 Đức Tổng Giám mục Paris, De Vintmille, phê chuẩn Luật dòng của Chủng viện Dòng Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (1726) và của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội (1734).
1765- 1778 Năm 1765, Rôma đã bàn bạc với Dòng Chúa Thánh Thần về các Tông tòa Saint-Pierre và Miquelon (1765), Guyane (1765) và Saint-Louis of Sénégal (1778). Từ năm 1766, Cộng đoàn Chúa Thánh Thần sử dụng danh hiệu là “ Dòng Chúa Thánh Thần”.
1791 Cho đến năm nay, 22 Spiritans đã làm việc ở Saint-Pierre và Miquelon và ở Acadia (Canada) với tư cách là người truyền giáo cho người da đỏ và giáo sư trong chủng viện của Quebec. Nhưng bấy giờ thực dân Anh đang lớn mạnh và Spiritans, tất cả đều đến từ Pháp, đã bị trục xuất khỏi Canada. Nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động tông đồ tại các đảo Saint-Pierre và Miquelon.
1792 Vào thời kỳ Cách mạng Pháp, tất cả các dòng tu và giáo đoàn đều bị đàn áp. Một số Spiritans tìm nơi ẩn náu ở Anh, Thụy Sĩ và Ý trong khi những người khác làm việc cho các giáo phận khác nhau ở Pháp cho đến khi nhờ đức tin và lòng can đảm của Cha. Jacques Bertout (1753-1832), người ban đầu làm việc như một linh mục ở miền bắc nước Anh, công việc của các Spiritans lại một lần nữa được tiếp nhận.
vô giá trị1805 – 1848
Từ sự phục hồi của Nhà Dòng, cho đến khi “hợp nhất” với  Hiệp hội Trái tim vô nhiễm Đức Maria (Libermann)
From the Restoration of the Congregation, until the “fusion”with the Society of the Holy Heart of Mary (Libermann)
1805 Dòng Chúa Thánh Thần được Napoléon tái lập vào ngày 23 tháng 3 năm 1805 nhưng bị đàn áp lần thứ hai vào năm 1809.
1815 Nhà Dòng được Vua Louis XVIII tái lập, nhưng mãi đến năm 1822, Cha Cố. Bertout đã có thể phục hồi tài sản của Spiritan ở rue des Postes.
1824 Rô-ma đã phê chuẩn “Tu Luật” của Dòng Chúa Thánh Thầ; từ đó trở đi lệ thuộc trực tiếp vào Tòa thánh.
1839 Sau kinh nghiệm về “một vài ngọn đèn nhỏ” , Libermann nhận được vào ngày 28 tháng 10 tại Rennes vào ngày lễ các Thánh Simon và Jude, Libermann quyết định nhận sứ vụ truyền giáo cho Người Da đen. Đầu tháng Giêng năm 1840, Ngài đến Rome để xúc tiến dự án.
1841 Vào ngày 25 tháng 12, Francis Libermann, một người Do Thái cải đạo, được hỗ trợ bởi Frs. Frédéric Le Vavasseur, Eugène Tisserant và Abbé Desgenettes (người đã thuyết phục ông theo đuổi Công việc cho Người Da đen), chủ trì tại nền tảng của Hiệp hội Trái tim Thánh thiện của Đức Mẹ Maria trong một thánh lễ ở nhà thờ Đức Bà des Victoires ở Paris. Mục tiêu chính của tổ chức này là truyền giáo cho Người da đen tại các thuộc địa của Pháp và cuộc đấu tranh chống lại sự bóc lột mà họ phải chịu sau khi giải phóng khỏi chế độ nô lệ. Họ sẽ nói với họ về “tin tốt” về phẩm giá do Đức Chúa ban cho của họ. Các thành viên đầu tiên đã sớm lên đường trong các cuộc hẹn truyền giáo: Fr. Jacques Laval đến Mauritius năm 1841, Fr. Frédéric Le Vavasseur đoàn tụ vào đầu năm 1842 và Fr. Eugène Tisserant đến Haiti vào cuối năm đó.
1842 Đại diện Tông tòa của hai Guineas đã được thành lập. Nó bao gồm tất cả lãnh thổ giữa Sénégal và sông Orange ở miền nam châu Phi, ngoại trừ những khu vực đã thuộc thẩm quyền của Giám mục Angola và Congo. Đức Cha. Edward Barron, gốc Ireland, Tổng Đại diện của giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Tông Tòa Đại Diện đầu tiên. Libermann quyết định cung cấp một số thành viên của Hiệp hội mới của Trái Tim Cực Thánh Đức Mẹ cho Đức Cha. Edward Barron cho việc truyền giáo ở lục địa Châu Phi. Đây là sự khởi đầu của một số lượng lớn các nhà truyền giáo tinh thần sẽ được gửi đến để truyền bá Tin mừng ở Châu Phi.
1843-1844 5 thành viên của nhóm truyền giáo đầu tiên đã chết ở Châu Phi hoặc trên biển cả.
1844 Cha Bessieux và Anh Grégoire đến Gabon.
1845 Bắt đầu sứ mệnh truyền giáo tại Dakar.
1846 Đức Cha. Edward Barron từ chức. Vị Đại Diện Tông Tòa của nước Guineas đã có cuộc nói chuyện với Hội Thừa Sai Trái Tim Cực Thánh Đức Maria.
1848 Dòng thừa Sai Trái Tim Cực Thánh Đức Maria và Dòng Chúa Thánh Thần hợp nhất. Vì mục đích tốt đẹp của sứ mệnh, Libermann đã chấp nhận quyết định của Bộ Truyền bá Đức tin, được Đức Piô IX phê chuẩn vào ngày 10 tháng 9. Cách diễn đạt chính xác là: “… sự kết hợp của Hiệp hội các nhà truyền giáo của Trái tim Cực Thánh Đức Mẹ với Dòng Chúa Thánh Thần, theo cách mà trước đây sẽ không còn tồn tại và các cộng sự cũng như những người khao khát của nó sẽ được tập hợp lại thành Dòng Chúa Thánh Thần ” . Vào ngày 3 tháng 11, Bộ Truyền bá Đức tin đã đồng ý rằng các từ “dưới sự bảo vệ của Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria”nên được thêm vào danh hiệu của Dòng Chúa Thánh Thần. Cùng ngày, Hội đồng đã thông qua việc bầu chọn Phanxicô Libermann làm Bề trên Tổng quyền thứ 11 của Tu hội, thay thế Cha. Monnet, người được bổ nhiệm làm Tông Tòa Đại Diện của Madagascar.
vô giá trị

1848 – 1965

Mở rộng ra quốc tế: Công việc Truyền giáo của Dòng Chúa Thánh Thần, đặc biệt là ở Châu Phi
Expanding Internationally: The Missionary Work of the Congregation, especially in Africa.

Dòng Chúa Thánh Thần đã trở thành một gia đình truyền giáo hưng thịnh trong suốt thế kỷ 19, được hồi sinh nhờ sự gia nhập của các thành viên cũ trong xã hội của Libermann. Nó đã có 1.400 tín hữu vào năm 1908. Một số Tỉnh Dòng mới được thành lập ở Châu Âu và Bắc Mỹ trong khi các khu vực tông đồ mới được mở ra ở Châu Phi, Nam Mỹ, Caribe, Ấn Độ Dương, Châu Á và Úc.

1852 Libermann qua đời vào ngày 2 tháng 2  ở tuổi 50. FR. Schwindenhammer được bổ nhiệm làm Tổng Đại diện của Tu hội sau đó chính thức được bầu làm Bề trên Tổng quyền vào năm sau.
1853 Đại hội đồng đầu tiên dưới hình thức một Chapter tại Notre Dame du Gard với 28 thành viên. Các Quy tắc năm 1849 đã được thông qua và một quyết định được đưa ra để đưa ra các quy tắc mới phản ánh các thực hành của đời sống tôn giáo, đời sống cộng đồng, một thói quen đặc biệt và các chi tiết khác của tổ chức nội thất.
1859 Sự hiện diện đầu tiên của Spiritan ở Ireland: Giáo đoàn mở một học viện cơ sở tại Blanchardstown. Năm sau, cộng đồng được chuyển đến Blackrock, nơi một trường học được bắt đầu. Lễ tấn phong của hai Spiritans Ailen đầu tiên diễn ra vào năm 1866.
1862 Sự xâm nhập của Spiritan vào Đông Phi bắt đầu. Họ đến đảo Zanzibar và sáu năm sau chuyển đến thị trấn Bagamoyo trên lục địa châu Phi.
1863 Thành lập Tỉnh dòng tại Đức. Mười năm sau, các Spiritans bị trục xuất khỏi đất nước và được tái xuất vào năm 1895.
1865 Rome đã trao Quận Congo của Bồ Đào Nha (Angola) cho các Spiritans, nơi đã bị các Capuchins bỏ rơi vào năm 1836. Fr. Schwindenhammer vẫn giữ chức vụ Tông Tòa Tổng Trưởng và bổ nhiệm Cha. Poussot với tư cách là Phó tỉnh trưởng. Nhưng đó là Fr. Duparquet, người đã trở thành người xây dựng vĩ đại cho sự hiện diện của tinh thần, không chỉ ở khu vực này của châu Phi, mà còn ở Bồ Đào Nha từ năm 1867 trở đi.
1868 Người Hà Lan đầu tiên gia nhập Hội Dòng là Anh Pius Orbons. Cùng với các Linh mục người Đức, sau đó ngài rời sang Hoa Kỳ để thành lập một Tỉnh dòng mới, nhưng không lâu sau đó, ngài trở về nước để thành lập Hội dòng tại đó.
1872 Kể từ ngày này, các Spiritans trở lại Bắc Mỹ, Canada và Hoa Kỳ, để chăm sóc cho người thiểu số, người nhập cư và các nhóm sắc tộc khác nhau.
1877 Nhiệm vụ đầu tiên ở Guinea (Boffa).
1881 Cha Le Vavasseur được bầu làm Bề trên Tổng quyền.
1882 Cha Emonet được bầu làm Thượng tướng.
1883 Đức Cha Carrie, Giám quản Tông Tòa Công gô (Loango) đã cử Cha. Augouard để thiết lập nhiệm vụ đầu tiên trong nội địa (Linzolo).
1885 Những Spiritans đầu tiên đến Nigeria (Cha Lutz). Họ tiến lên Niger và định cư tại Onitsha.
1887 Đức Cha. Carrie đã tạo ra sứ mệnh của Brazzaville. Vào năm 1890, nó đã trở thành trụ sở của Đại diện Tông Tòa của Oubanghi, tâm sự với Đức Cha. Augouard.
1888 Vì nhu cầu lớn về nhân sự cho việc truyền giáo ở Châu Phi, Thánh bộ đã dứt khoát rút khỏi Ấn Độ, nơi đã hoạt động từ năm 1828 (Chandernagor, Mahé), bắt đầu trước khi có sự hợp nhất giữa Thánh bộ của Chúa Thánh Thần và Hội Vô nhiễm nguyên tội. Trái tim của Mary of Libermann. Mãi đến năm 1977, Tu hội mới trở lại Châu Á (Pakistan).
1896 Đức Cha Le Roy được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền.
1901 Vào ngày 14 tháng 2 , Hội đồng Nhà nước Pháp tuyên bố rằng ” Hiệp hội của Chúa Thánh Thần đã không còn tồn tại và các Nhà truyền giáo của Trái Tim Cực Thánh Đức Mẹ Maria, đã lấy tên của nó, không phải là một Hội dòng tôn giáo đã nhận được sự cho phép hợp pháp” . Đức Cha. Alexandre Le Roy, Bề trên Tổng quyền thứ 15  , đã trình một hồ sơ chứng minh rằng Giáo đoàn của Chúa Thánh Thần vẫn tồn tại, vì vậy Hội đồng Nhà nước đã ban hành một sắc lệnh khác nói rằng  “Hiệp hội của Chúa Thánh Thần có thể được coi là một tôn giáo được ủy quyền hợp pháp. Giáo đoàn ”.
1904 Kể từ ngày này trở đi, một lần nữa, Thánh bộ thực thi sứ mệnh của mình tại Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh. Hiện nó đã lan sang Hà Lan, Bỉ, Anh, Ba Lan, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Canada.
1914-1918 136 Spiritans đã bị giết trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
1920 Vụ đắm tàu ​​ở  Afrique:  16 Spiritans thiệt mạng, trong đó có vị Tông Tòa Đại diện của Senegambia, Mgr. Hyacinthe Jalabert.
1922 Eugénie Caps, được hỗ trợ bởi Mgr. Le Roy, đã thành lập Hội các Nữ tu Truyền giáo của Chúa Thánh Thần.
1923 Nam Cameroon đã được tâm sự với Spiritans.
1926 Đức Cha. Le Hunsec được bầu làm Thượng tướng.
1931 Kể từ năm 1862, Puerto Rico đã yêu cầu Giáo đoàn giúp đỡ họ, nhưng chỉ đến năm 1931, các Spiritans đầu tiên, do cha. Christopher Plunkett, đã có thể thiết lập một nơi cư trú trên đảo Arecibo.
1935 Năm 1927, các Spiritans người Đức được yêu cầu hỗ trợ cho sứ mệnh to lớn ở Téfé (Amazon). Đó là vào năm 1935, khu vực Haut-Jurua được trao cho họ như một nhiệm vụ riêng biệt.
1939-1945 101 Spiritans đã chết trong chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
1950 Cha Francis Griffin từ Ireland là người không phải người Pháp đầu tiên được bầu làm Bề trên Tổng quyền.
1960 Dòng Chúa Thánh Thần trở thành một trong những dòng tu lớn nhất, với hơn 5.000 thành viên.
Năm 1962 Vào ngày 1 tháng 1 , 20 Spiritans đã bị thảm sát tại kongoolo , Katanga, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo.
Năm 1962 Sự khởi đầu của Công đồng Vatican II. 49 Giám mục Spiritan đã hiện diện, trong đó có Đức Cha. Marcel Lefebvre, người vừa được bầu làm Bề trên Tổng quyền.
1965 Kết thúc Công đồng Vatican II
vô giá trị

1965 – nay

Thực thi Tinh thần của Công đồng Vatican II và “Nền tảng”
Implementation of the Spirit of Vatican II and the “Foundations”
Năm 1966 Generalate đã được chuyển từ Paris đến Rome.
Năm 1967 Sự khởi đầu của cuộc nội chiến ở Nigeria. Gần 300 tù nhân Ailen đã bị trục xuất khỏi đất nước và đi làm việc trong các giới hạn khác. Một số người trong số họ đã làm việc đáng kể với các tổ chức quốc tế để giúp đỡ những người tị nạn, những người bệnh tật, tù nhân và những người bị thương.
Năm 1967 Tổng thống Sékou Touré của Guinea đã trục xuất tất cả các linh mục và tôn giáo không phải là người gốc Phi, bao gồm cả 31 giáo sĩ.
Năm 1968 Một Đại Hội Bất Thường đã được tổ chức tại Rome. Đức Cha. Marcel Lefebvre từ chức Bề trên Tổng quyền và mối quan hệ của ông với Nhà dòng bị cắt đứt vào năm 1974. Cha Joseph Lécuyer được bầu làm Bề trên Tổng quyền. Tổng Hội đã đưa ra những thay đổi trong Thánh Bộ phù hợp với tinh thần của Công đồng Vatican II.
1969 Năm Spiritans đang giảng dạy tại trường Cao đẳng Saint-Martial đã bị trục xuất khỏi Haiti và bản thân trường cao đẳng đã bị tịch thu bởi Chính phủ. Nó chỉ được phục hồi vào năm 1996.
1970 Đức Cha. Tchidimbo, Tổng giám mục Spiritan của Conakry, bị bắt bởi chế độ Sékou Touré, bị tra tấn và bị kết án tù khổ sai chung thân. Ông bị giam ở Trại Boiro và chỉ được thả vào tháng 8 năm 1979.
1974 Cha Francis Timmermans từ Hòa Lan được bầu làm Bề trên Tổng quyền.
Trong thời kỳ này, nhiều Cơ sở của Dòng Chúa Thánh Thần mới đã được phát triển ở Nam bán cầu. Trong khi vẫn đang làm việc cho việc thành lập một giáo sĩ giáo phận địa phương, Thánh bộ bắt đầu thiết lập các cơ cấu để đào tạo các tu sĩ trẻ Dòng Chúa Thánh Thần; trong số những nơi khác, chúng đã được tìm thấy ở Angola, Nigeria, Ghana, Đông Phi, Châu Phi Pháp ngữ, Nam Phi, Ấn Độ Dương và Mỹ Latinh. Các Giáo Hội này hiện đang tự mình trở thành những nhà truyền giáo và họ đã sớm cử ra các tín hữu của riêng mình để loan báo Tin Mừng ở bốn phương trên thế giới.
1979 Giáo hoàng John Paul II đã phong chân phước cho Cha Jacques Désiré Laval, một tu sĩ Dòng Chúa Thánh Thần và là vị tông đồ vĩ đại của đảo Mauritius.
1980 Tổng tu nghị tại Chevilly, Paris.

Cha Vincent Ezeonyia người Nigeria là giáo dân Phi Châu đầu tiên được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền.

1984 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho Cha Daniel Brottier, một tu sĩ Dòng Chúa Thánh Thần, là “tông đồ” của Orphelins d’Auteuil.
1986 Tổng tu nghị tại Chevilly bầu Cha Pierre Haas làm Bề Trên Tổng Quyền.

Tu Luật Dòng Chúa Thánh Thần mới được ban hành vào năm 1987.

1992 Tổng tu nghị tại Itaici, Brazil. Cha Pierre Schouver được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền.
1997  thành lập vùng truyền giáo mới tại Châu Á bao gồm  Đài Loan, Philippines và Việt Nam (2007).
1998 Tổng tu nghị (General Chapter) tại Maynooth ở Ireland.

Cha Pierre Schouver được bầu lại là Bề trên Tổng quyền.

2002-2003 Kỷ niệm 300  năm ngày thành lập Nhà Dòng.

200 năm, ngày sinh của Francis Libermann và 150 ngày mất của Cha Libermann.

Vì nhiều lý do, các ơn gọi giảm dần ở Bắc bán cầu và tăng dần ở phía Nam. Đến năm 2003, tổng số thành viên được tuyên xưng của Hội thánh đã giảm xuống còn 3.010 người.

2004

 

——

2007

Tu nghị tại Torre d’Aguilha, Bồ Đào Nha.

Cha Jean-Paul Hoch được bầu làm Bề trên Tổng quyền.

——————————————————————————————————————-

Thành lập cộng đoàn Dòng Chúa Thánh Thần Tại Việt Nam

2009 Kỷ niệm 300 năm  ngày mất của Claude Poullart des Places. Do số lượng ơn gọi giảm, các Tỉnh miền Đông và Tây Hoa Kỳ được hợp nhất lại thành một Tỉnh của Hoa Kỳ.
2010 Một nỗ lực mới đã được bắt đầu để thành lập cộng đoàn ở miền Nam Ấn Độ.
2011 Dòng Chúa Thánh Thần chuẩn bị kỷ niệm Đại hội lần thứ XX của mình trên lục địa Châu Phi sẽ được tổ chức vào năm 2012 tại Bagamoyo, Tanzania, nơi các Tu sĩ Dòng Chúa Thánh Thần bắt đầu công việc giải phóng nô lệ và truyền giáo ở Đông Phi vào giữa thế kỷ 19.
2012 Tổng Tu nghị Dòng Chúa Thánh Thần,tại Bagamoyo Lần I, Tanzania, tháng 7 năm 2012.

Cha John Fogarty được bầu làm Tân Bề Trên Tổng Quyền.

2020 Tổng Tu nghị Dòng Chúa Thánh Thần,tại Bagamoyo Lần II, Tanzania, tháng 10 năm 2020.

Cha Alain Mayama được bầu làm Tân Bề Trên Tổng Quyền.