Thánh lễ tiếp nhận lớp dự tu mới

by Administrator

Chúng tôi thường hay nói với nhau rằng we are blessed by God, bởi vì mỗi năm cộng đoàn lại có thêm những bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của Thiên Chúa. Sau một năm dự tu, cộng đoàn cử hành Thánh Lễ như một lời tạ ơn đến Thiên Chúa, và kèm theo một nghi thức tiếp nhận những thành viên mới. Năm nay chúng tôi có chính thành viên đến từ các vùng miền khác nhau trên đất nước.

Nghi thức chúc lành cho anh em dự tu

Cũng là một điều thú vị khi nghi thức được tổ chức vào Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa. Tin Mừng có đề cập đến việc Chúa sai hai môn đệ đi trước để chuẩn bị tiệc Vượt Qua với lời hướng dẫn xem ra mơ hồ: các anh hãy đi, thấy người mang vò nước thì đi theo người ấy, đến nhà nào thì nói chủ nhà rằng Thầy đang cần một phòng cho tiệc Vượt Qua. Đúng thế đấy các bạn, có ai đi theo Chúa vì sự an toàn cho tương lai của mình không? Như cha bề trên Frédéric Trần Sỹ Hòa có lời khuyên nhủ đến các dự tu mới rằng: cám ơn anh em trước hết vì lòng can đảm. Can đảm để dám sống với những người anh em xa lạ trong tình huynh đệ, can đảm dám từ bỏ quê hương để trở thành một nhà truyền giáo, can đảm chọn lựa một đời sống không mấy đảm bảo cho những dự định cá nhân đâu.

Nghi thức trao thánh giá gia nhập nhà dòng
9 anh em dự tu năm 2020

Chông chênh lắm các bạn à, nhưng nếu ta nghe tiếp đoạn Tin Mừng, thì hai đệ ra đi và mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Thầy mình đã nói. Một cái kết có hậu cho những ai đặt niềm trông cậy vào Thầy Giêsu, đó là được chung phần bữa ăn với Người trong cõi vĩnh hằng. Còn bạn thì sao? Bạn có nghe thấy Chúa mời gọi bạn không?.

You may also like