Thánh lễ lập lại lời tuyên khấn

by Administrator

Vào ngày 29/6 mừng kính Hai thánh Phaolô và Phaolô. Thầy Giuse Đỗ Chính Trực đã lập lại lời khấn trước sự hiện diện của Cha Frédéríc Trần Sỹ Hòa, Cha Bề Trên miền dòng Việt Nam- Ấn Độ.

Lập lại lời tuyên khấn


Chụp ảnh lưu niệm với cộng đoàn

Vào ngày 8/7, Thầy Phêrô Phạm Thành Tâm và ArockiaSamy đã lập lại lời khấn trước sự hiện diện của Cha Amandus Kapele, Cha Bề Trên cộng đoàn Manila.

Thầy Tâm và ArockiaSamy lập lại lời tuyên khấn


Thầy Tâm lập lại lời Tuyên khấn

You may also like