Thánh Lễ lập lại lời khấn của các thầy tại nhà thần học Manila

by Administrator

Vào ngày 3-7- 2020, trong Thánh Lễ ấm cúng của tình huynh đệ, 8 thầy dòng Chúa Thánh Thần tại cộng đoàn thần học Manila đã thực hiện nghi thức lặp lại lời khấn dòng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quý thầy luôn vững bước trong ơn gọi của mình.

You may also like