Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn thầy Valentino Nguyễn Phước Thông C.S.Sp

by Dominic Võ

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Quý nam nữ tu sĩ đang du học tại Philippines cùng với gia đình tang quyến sẽ có thánh lễ trực tuyến cầu hồn cho thầy Valentino Nguyễn Phước Thông, C.S.Sp. vào lúc 9 giờ sáng, Chúa Nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021. Kính mời quý vị tham dự và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn thầy Valentino, cho tang quyến và cho đại dịch mau qua. Quý vị có thể tham dự thánh lễ qua:

Có thể theo dõi trực tiếp trên Youtube:
Cám ơn quý vị! Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn thầy Valentino được hưởng nhan thánh Chúa.

You may also like