Một Tầm Nhìn đang thực hiện

by Jose Le

Người Việt Nam rất thân thiện. Trong giao tiếp, họ dùng lời nói, cử chỉ và điệu bộ hơn là qua nụ hôn hay cái ôm chặt như những người theo văn hóa Âu châu. Lời nói, cử chỉ chân thành tạo nên tình bạn và giúp họ lớn lên trong mối dây liên kết. Đó là mối liên kết văn hóa của các gia đình, cũng như của dân tộc. Gia đình là nơi họ tin tưởng, chia sẻ, hợp tác cũng như chung sống hiệp nhất với nhau trong cùng một mái nhà. Điều đó rất quan trọng và ý nghĩa vì nó gìn giữ truyền thống gia đình. Truyền thống gia đình đuợc kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhiều người, tên họ của gia đình cũng là một niềm tự hào. Nghề nghiệp của gia đình là một đặc tính quan trọng cho các thành viên. Do đó, xây dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp là thiết yếu để thành công trong sứ vụ ở Việt Nam.

 

Trước đây tôi có cái nhìn rộng về Việt Nam. Tôi đã từng nghĩ mình có thể làm nhiều điều cho Việt Nam, nhưng điều này chỉ đúng một phần. Sau khi làm việc vài tháng ở Việt Nam,  tôi nhận ra rằng tôi không  thể làm như tôi đã từng nghĩ, có lẽ vì tiếng Việt của tôi không tốt lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn làm điều gì đó để đóng góp cho đất nước. Vì thế, tôi tham gia Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam, là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; đây cũng là một tổ chức từ thiện lớn nhất tại Việt Nam. Ở nơi đây, chúng tôi cảm thấy nó giống như một đại gia đình.

 

Tôi làm việc ở phòng truyền thông và đảm trách nhiều công việc như chụp ảnh, quay phim các buổi hội thảo, hội nghị, thu thập các bài báo… Những công việc này diễn ra liên tục mà không có điểm dừng. Tại trụ sở Caritas Việt Nam ở TP. HCM, tôi dành hầu hết thời gian để làm việc tại văn phòng nhằm xây dựng các kế hoạch để nối kết 26 giáo phận ở Việt Nam với nhau. Thực tế, công việc không chỉ có một mình tôi trực tiếp đảm nhận mà nó còn là công việc của cả một đội ngũ. Tôi giúp tổ chức các buổi hội thảo và mời thuyết trình viên nhằm để huấn luyện và cập nhật công nghệ thông tin cho ban giám đốc cũng như cho mọi thành viên Caritas của 26 giáo phận. Đây là một dự án chiến lược làm nên một hệ thống Caritas Việt Nam và giúp cho tổ chức này tự điều hành công việc một cách hiệu quả. Tôi tin Caritas Việt Nam đang có một gia đình mở rộng mạnh mẽ để tự phát triển.

Mục đích của tôi là tìm kiếm một khung cảnh gia đình mang lại nhiều ý nghĩa; và tôi tìm thấy điều ấy nơi Ủy ban  Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam, một tổ chức có thể phục vụ mọi người trên đất nước này.

Lm. Giuse Quốc

You may also like

Leave a Comment