Lễ tốt nghiệp thần học của thầy Giuse Định và Michael Ramesh

by Administrator

Vào ngày 27 -5-2021 tại ngôi thánh đường của trường Thần học Loyola, Manila, Philipin đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và trao bằng tốt nghiệp cử nhân thần học cho các sinh viên. Trong năm học này, Dòng Chúa Thánh Thần có thầy Giuse Nguyễn Văn Định và thầy Michael Ramesh (Ấn Độ) cũng đã tốt nghiệp trong niềm vui rạng rõ mặc dù dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng hai thần trên chặng đường mới phía trước.

Từ trái qua : Br Michael Ramesh, Fr Kapele CSSp, Br Giuse Nguyễn Văn Định CSSp

Thánh lễ tạ ơn và trao bằng tốt nghiệp thần học

You may also like