Khởi đầu năm nhà tập mới

by Administrator

Vào ngày 14/7/2021, tại tu viện dòng Chúa Thánh Thần tại Củ Chi đã diễn ra thánh lễ bắt đầu năm tập mới. Trong năm nay, Cha Antôn Lê Quang Trinh đặc trách Giám tập và Cha Phaolô Nguyễn Minh Thiên Hoàng đặc trách Phụ tá giám tập.

Từ trái qua: Biện Công, Văn Quế, Cha Trinh, Cha Hoàng, Hoàng Sơn, Huy Chất

Danh sách tập sinh năm 2021-2022:
1/ Antôn Nguyễn Biện Công
2/ Giuse Bùi Văn Quế
3/ Phanxicô Lê Hoàng Sơn
4/ Phêrô Nguyễn Huy Chất

Cha bề trên cầu nguyện và chúc lành cho các tân tập sinh

Xin Chúa chúc lành cho các tân tập sinh có một năm nhà tập thánh thiện và được nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần.

You may also like