Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2021

by Dominic Võ

“Hãy đến mà xem”(Ga 1,39)… đó là lời mời gọi dành cho những ai khao khát tìm kiếm để gặp Chúa và đó cũng là lời mời gọi của cộng đoàn Dòng Chúa Thánh Thần gởi đến tất cả bạn trẻ xa gần.

Xin xem thông tin đính kèm!

 

You may also like