Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2021

by Dominic Võ

Mời gọi các bạn trẻ lắng nghe, tìm hiểu và đáp trả tiếng Chúa gọi qua linh đạo của Dòng Chúa Thánh Thần. 

Các bạn thân mến! Ơn gọi là một tiếng gọi yêu thương của Chúa cho con người từ muôn thuở. Đó là một hồng ân đặc biệt và là một quà tặng tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài, lắng nghe con tim mình thôi thúc và mạnh dạn tìm hiểu để khám phá ơn gọi của mỗi chúng ta. Chúa đang chờ bạn!

You may also like