Đức Giám Mục mới cho Dòng Chúa Thánh Thần

by Jose Le

Cha Teodoro Tavares Mendes sinh ngày 7 tháng giêng năm 1964 tại São Miguel Arcanjo, một hòn đảo của Santiago, Cape Verde. Cha mẹ của Cha là Francisco Soares Tavares và Victoriana Mendes. Cả hai người đều đã qua đời.

Cha Teodora bắt đầu cuộc sống dâng hiến của mình nơi Tu Viện Giáo Phận tại Cape Verpde. Năm 1984,Cha gia nhập Dòng Chúa Thánh Thần ở Bồ Đào Nha. Ngài được khấn lần đầu trong tu viện ở Fraião, Braga vào năm 1986 và khấn trọn ở Tore d’Aguilha, Cascais năm 1989.

Cha học triết học và thần học ở trường đại học công giáo Braga và Lisboncủa  Bồ Đào Nha. Ngài tốt nghiệp thần học năm 1992. Ngài được phong chức phó tế năm 1992 tại nhà thờ chánh tòa Viana do Castelo. Ngày 11 tháng 7 năm 1993, Ngài được Đức Giám Mục Paulino Évora thuộc dòng Chúa Thánh Thần phong chức linh mục tại giáo xứ Calheta,  Cape verde.

Sau đó cha được nhận bài sai làm việc với các Giám mục đoàn của Tefé từ năm 1995- 2010 trong sứ vụ truyền giáo tại rừng Amazon nước Brazil. Cha bắt đầu công việc truyền giáo tại Carauari và sau đó là Alvarães và Uarini. Năm 1998, cha nhận vai trò Giám đốc Đại chủng viện Giáo phận Tefé ( 1998-2010) và cha phó tại giáo xứ Thánh Teresa. Sau đó, cha làm cha sở giáo xứ này từ năm 2005-2007. Ngài cũng giữ vai trò cha phó tổng đại diện từ năm 2001 đến 2010.

Từ tháng giêng năm 2001 đến tháng 12 năm 2003, cha làm cha tuyên úy quân đội ở Tefé (lữ đoàn bộ binh 16 của Rừng hoang). Năm 2007-2010, Ngài làm cha xứ giáo xứ Chúa Giêsu thành phố Tefé. Ngài cũng phụ trách về ơn gọi giáo phận trong nhiều năm.

Cha làm bề trên tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần ở Amazon từ 2003- 2010. Ngài cũng tham dự Tổng công nghị của Dòng tại Torred’ Aguilha, Lisbon năm 2004. Sau khi kết thúc nhiệm vụ Bề Trên Dòng ở Amazon vào cuối 2010, Ngài nghỉ ngơi ở Hoa Kỳ trong một năm. Nơi đây, Ngài làm việc trong giáo xứ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria của Dòng Chúa Thánh Thần, thuộc giáo phận Rhode Island.

Ngày 8 tháng 5 năm 2011, Ngài được phong tấn làm Đức Giám Mục cho giáo phận Amazon nước Braxin.

You may also like