Đấng Sáng Lập Dòng

by Jose Le
0 comment

Dấng Sáng Lập Dòng

 

 

ĐẤNG SÁNG LẬP

FOUNDERS OF CONGREGATION OF THE HOLY SPIRIT

 

 

 250px-Claude_Poullart_des_Places

Cha Claude Poullart Des Places

Sinh năm: 1679

Cha sáng lập Dòng Chúa Thánh Thần năm 1703

Mất năm: 1709

*******************************************************************

Cha Thứ Hai sáng lập Dòng Chúa Thánh Thần

 Francis Libermann

Cha Francis Libermann     Sinh năm: 1802

Cha sáng lập Dòng Trái Tim Đức Mẹ năm 1841

Tổng Quyền thứ 11 của Dòng Chúa Thánh Thần năm 1848

Mất năm: 1852

0

Bài cùng chuyên mục