ĐẤNG SÁNG LẬP ĐẦU TIÊN

Cha Claude Poullart des Places

Cha Claude Poullart des Places

  • Cha Claude Poullart des Places là một trong những người sáng lập nhà dòng trẻ tuổi nhất. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Cha Poullart des Places đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trẻ, đặc biệt là những chủng sinh nghèo qua việc Cha giúp đỡ và hỗ trợ chi phí học tập...

  • Cha đã phải vật lộn với những khó khăn và bỡ ngỡ khi lớn lên và đưa ra những quyết định nghề nghiệp mà ban đầu không được bạn bè, giáo sư hay thậm chí gia đình Cha hiểu đầy đủ hoặc chấp thuận.

ĐẤNG SÁNG LẬP THỨ HAI

Cha Francis Libermann

Cha Francis Libermann

Bậc Đáng Kính Francis Libermann  sinh ra trong một gia đình Do Thái  ở vùng Alsace của Pháp vào năm 1802, và có tên là Jacob.

Cha của Jacob Libermann là một giáo sĩ Do Thái, và Jacob đang chuẩn bị tự mình trở thành một giáo sĩ Do Thái khi việc học đã đưa Cha đến với Tân Ước và Cơ đốc giáo.

Cha được rửa tội với Francis Mary Paul, vào năm 1826, vào lễ Giáng sinh.

Sau khi học xong chương trình thần học chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục thì Cha bị những cơn động kinh tấn công dữ dội đã khiến ơn gọi của Cha bị đình trệ.

Tìm hiểu thêm về tiểu sử của Cha Francis Libermann.