Cùng Mẹ ra khơi

by Administrator

Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời cho các thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Ngay từ lúc đón nhận “thánh chỉ” của Đấng Tối Cao trong ngày truyền tin, Mẹ đã bắt đầu hành trình loan truyền tin vui nước trời cho nhân loại. Mẹ đã mở ra một kuung trời mới cho nhân loại để họ được chiêm ngắm Con Một Thiên Chúa, cũng là Đấng cứu chuộc họ và được lãnh nhận ơn cứu độ do chính Ngài mang đến. Đức Maria đã không dừng việc loan báo Tin mừng ở đó nhưng vẫn tiếp tục đồng hành với Đức Giê-su trong suốt hành trình dương thế của Ngài và thậm chí cho đến ngày hôm nay. Ra khơi cùng Mẹ, chúng ta, những nhà truyền giáo cần phải làm gì?

Vâng! Loan báo Tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa là căn tính, là bản chất và là trách nhiệm của Giáo hội, mà cụ thể là của mỗi một người ki-tô hữu. Mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh sống, mỗi bậc sống và với khả năng của mình, được Thiên Chúa mời gọi loan báo Tin mừng cho những người lân cận qua cách sống chứng của mình. Năm xưa, Đức Maria đã hoàn toàn tự do và vâng phục trong khiêm tốn đáp tiếng “xin vâng” trước lệnh truyền của Chúa, là cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã không ngần ngại đón nhận một nhiệm vụ khó khăn và cao cả như vậy. Tiếng “xin vâng” của Mẹ đã biến đổi Mẹ thành một nhà truyền giáo mẫu mực đầu tiên khi đưa chính Con Một Thiên Chúa đến với nhân loại. Vâng! Sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong việc loan báo Tin mừng là điều mà mỗi chúng ta cần có.

Từ biến cố truyền tin ấy, Mẹ đã nhanh chóng ra đi đến với người chị họ của mình là bà Elizabeth để “khoe” với chị và cũng là để báo cho chị một tin vui. Đây là có lẽ vẫn là việc mà các bà phụ nữ thương hay làm với nhau khi mà họ được cưu mang một sự sống. Mẽ đã vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui trọng đại đó với người khác. Một tinh thần sẵn sàng chia sẻ được hiện lên nơi hình ảnh của Mẹ. Mẹ đã thốt lên niềm vui đó trong lời Magnificat (bài ca ngợi khen) khi được chị họ mình nức tiếng hoan hỉ vì cuộc gặp gỡ giữa tuyệt hả giữa Mẹ Thiên Chúa và mẹ nhân loại. Vâng, đó là tinh thần mà người truyền giáo cần noi gương khi thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng cho người khá. Nhanh chóng, sẵn sàng lên đường để Tin mừng của Chúa được sớm đến với những người đang khao khát đón nhận và những người đang còn ngủ mê trong bóng tối.

Đồng hành, chia sẻ vui buồn, và quan tâm đến người khác, đặc biết là với Đức Giê-su, là những phẩm chất đẹp nơi Mẹ. Mẹ đã cùng Con của mình miệt mài, hăng say trên cánh đồng truyền giáo năm xưa. Mẹ luôn dõi theo Đức Giê-su và những người đi theo Ngài để kịp thời chăm lo, chia sẻ và nâng đỡ. Tinh thần đó thật đáng để chúng ta, những nhà truyền giáo hiện tại, noi theo và giữ lấy. Không phải hiển nhiên mà chúng ta có thể có được những phẩm chất ấy, chúng ta cần phải tập luyện cho mình, kiên trì và luôn tin tưởng phó thác nơi sự quan phòng của Chúa thì chúng ta mới có thể làm tròn phận vụ của mình.

Vâng, vẫn còn đó nhiều những phẩm chất khác của một nhà truyền giáo mẫu mực hiện lên nơi con người của Đức Maria. Chúng ta, con cái của Mẹ, cần phải noi gương Mẹ trong sư vụ cao cả mà Thiên Chúa đã giao phó cho mỗi người chúng ta. Chúa đã chọn và gọi mỗi người chúng ta để tiếp tục sự mạng loan báo Tin mừng ấy để “không một con chiên nào bị lạc mất.” Loan báo Tin mừng trong bối cảnh công nghệ hiện đại cũng có thể là một lợi thế cho chúng ta như tấm gương mà vị Tân chân phước Carlo Acutis đã làm. Tuy nhiên, đó cũng là thử thách cho các nhà truyền giáo trẻ hôm nay. Sống trong thời đại hiện đại hóa, thế tục hóa và công nghệ hóa, dường như người ta chỉ biết chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất, dục vọng, tà thần…hơn là tìm đến với Chúa. Đó là thách thức cho chúng ta. Tuy nhiên, Chúa luôn ở với chúng ta và đồng hành với chúng ta trên mọi bước đường, “ta sẽ ở cùng các con cho đến ngày tận thế” (Mt 28, 20). Hãy tin tưởng điều đó và luôn hang say nhiệt thành trong công việc nhà Chúa và đừng ngại gian khó, chông gai vì “ơn ta đã đủ cho con” (2Cr 12,9)

Giuse Nguyễn Văn Định, CSSp.

You may also like