Chúc mừng hai tân linh mục Giuse K’Suổi và Giuse Nguyễn Văn Thơ

by Administrator
0 comment