Chúc mừng 8 Tân khấn sinh

by Administrator

Vào ngày 8/8/2021, tại tập viện Dòng Chúa Thánh Thần tại Củ Chi đã diễn ra thánh lễ tiên khấn của 8 khấn sinh bao gồm:


Ảnh từ trái qua phải:
Martino Ngô Trọng Huy
Phêrô Trần Văn Long
Augustine Đặng Quốc Sao
Đaminh Nguyễn Hồng Sang
Giuse Nguyễn Văn Thông
Giuse Nguyễn Minh Lộc
Giuse Nguyễn Văn Toản
Giuse Nguyễn Văn Huân

Xin chúc mừng 8 Tân khấn sinh, Xin Chúa luôn chúc lành và đồng hành cùng các thầy trên hành trình rao giảng lời Chúa.

Thánh lễ trực tuyến

You may also like