Cha tân Tổng Quyền Dòng Chúa Thánh Thần – Fr Mayama Alain CSSp

by Administrator

Hội Nghị tổng quyền của Dòng Chúa Thánh Thần đã diễn ra tại Bagamoyo, Tanzania bắt đầu từ ngày 3 tháng 10. Và vào ngày 18 tháng 10 năm 2021, Cha Alain Mayama đã được bầu làm Bề trên Tổng quyền mới của nhà dòng. Ngài là thành viên của tỉnh dòng Congo Brazzaville và hiện là Trợ lý tổng quyền tại Rome.

Sơ lược về tiểu sử:
Cha Alain Mayama sinh ngày 21 tháng 3 năm 1971 tại Brazzaville. Cha đã học triết học ở Libreville, Gabon. Sau đó, đi tập viện tại Mbalmayo ở Cameroun, sau đi trải nghiệm truyền giáo ở Nigeria. Cha học thần học tại Ecole Théologique St. Cyprien ở Yaoundé, Ngoya, Cameroun, và sau đó tại Trường Thần học Quốc tế Spiritan (SIST) ở Enugu, Nigeria. Cha tuyên khấn vĩnh viễn vào ngày 28 tháng 8 năm 1999 tại Awo-Onamma (Nigeria) và được thụ phong linh mục Spiritan vào ngày 15 tháng 7 năm 2000 tại Brazzaville.

Qúa trình học tập
– Cử nhân tôn giáo tại Đại học Nigeria, Nsukka, Enugu.

– MA về thần học từ Đại học Duquesne, Pittsburgh, Hoa Kỳ.

– Làm quản lý và phụ trách các nhà thần học Spiritan ở Yaoundé, Cameroun.

– Phó Hiệu trưởng, sau đó là Hiệu trưởng của cộng đồng triết học Spiritan, Libreville, Gabon.

– GiámTỉnh Congo-Brazzaville.

– Tuyên úy bệnh viện tại Port Huron, Detroit, Hoa Kỳ

– Linh mục phụ tá giáo xứ ở Cameroun, Hoa Kỳ, Gabon, và Congo Brazzaville.

– Giáo sư tại Chủng viện cao cấp Spiritan ở Libreville, Gabon và Chủng viện cao cấp Emile Biayenda, Congo Brazzaville.

– Ủy viên trong ban hội đồng tổng quyền từ năm 2012 (Bagamoyo).

Vào ngày 18 tháng 10, khi cử hành lễ Thánh Luca, Thánh sử của Lòng Thương Xót. Cha Alain Mayama mở đầu bài giảng bằng lời trích dẫn trong cuốn Luật dòng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa ”(Lc 4, 18-19).

Fr. Alain Mayama sẽ có sứ mệnh vận động hơn 2500 nhà truyền giáo Spiritan làm việc tại hơn 60 quốc gia trên năm lục địa. Ngài cũng sẽ phải chào đón và khích lệ hàng ngàn giáo dân có chung linh đạo và Sứ mệnh của dòng Chúa Thánh Thần.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và hướng dẫn cho Cha tổng quyền mới và Hội đồng của Ngài, và cùng cầu chúc Cha Alain Mayama sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội dòng giao phó.

You may also like