Cách Kết Hợp với Thiên Chúa

by Jose Le

Cha Libermann phân biệt hai loại cách kết hợp với Thiên Chúa: cầu nguyền bằng chiêm niệm và cầu nguyên cách thực tế. Cả hai đều liên quan mật thiết và phụ thuộc vào cầu nguyện mỗi kiểu cách, nói cách khác làm thế nào chúng ta sống và làm thế nào chúng ta cầu nguyện được chặt chẽ kết nối với nhau.

Cách cầu nguyện Chiêm niệm có hiệu quả bao gồm tất cả các loại cầu nguyện. Các loại cầu nguyện chúng ta làm khi chúng ta đưa ra thời gian từ hoạt động hàng ngày của chúng ta và nói chuyện với Chúa bằng những lời riêng tư của chúng ta. Nó bao gồm ba hành động trên một phần của chúng ta: nhìn lại các kinh nghiệm của bản thân, tập trung sự chú ý của chúng ta trong một thái độ của đức tin và đặt chúng ta vào trong tình yêu của Chúa. Trong đơn giản từ, nó có thể được mô tả như là sự quan tâm yêu thương với Chúa. Tình yêu là thước đo chất lượng của sự cầu nguyện của chúng ta. Nó là sự chú ý của chúng ta với Thiên Chúa (một hành động trí tuệ) mà phân biệt cầu nguyện của tất cả các loại hoạt động khác. Cha Libermann nhấn mạnh rằng chất lượng của sự cầu nguyện của chúng ta không phụ thuộc vào cảm xúc của chúng ta. Thú vị thật, Ông Simone Weil, nhà triết học người Do Thái, nói một cái gì đó khá tương tự: “Chìa khoá cho một quan niệm Kitô giáo nghiên cứu là việc thực hiện lời cầu nguyện đó bao gồm sự chú ý … các chất lượng của sự chú ý cho nhiều tính chất lượng cầu nguyện. Ấm áp của trái tim không thể bù đắp cho nó.”

Nếu thời gian cho Chúa trong lời cầu nguyện mà có được chất lượng thời gian, nếu chúng ta cầu nguyện cách thực sự, Cha Libermann cho biết thêm hai điều kiện tiên cần thiết. Chúng ta cần, đầu tiên, quên đi chính mình, cho đi cách mối bận tâm của chúng ta và đặc biệt, các xu hướng của chúng ta, hướng tới tự phân tích. Đối với Cha Libermann, cách tự mình quên đi là sự trưởng thành trong việc chết mòn đi bản thân mình trong đời sống Kitô hữu. Thứ hai, chúng ta cần phải cố gắng để đáp ứng với tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng là Thiên Chúa trong trái tim của chúng ta trong suốt ngày. Đây là thử nghiệm thực tế về chất lượng của sự cầu nguyện của chúng ta, ngay cả khi nó đầy phiền nhiễu. Cha Libermann thuyết phục rằng những thay đổi lời cầu nguyện do chúng ta, hay đúng hơn là Thiên Chúa thay đổi chúng ta qua lời cầu nguyện. Cha nêu ra lý do tại sao như sau:
• Cầu nguyện giúp chúng ta nhận biết chính mình, để xem mình như là Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta.
• Cầu nguyện là một cách mạnh mẽ của mình đối phó những lỗi lầm và khắc phục điểm yếu. Tại đây Cha sẽ bao gồm những thứ như cảm súc quá nhậy bén đến những gì người khác nói, mong muốn làm mọi thứ hoàn hảo vv. Tuy nhiên, Cha Libermann nhanh chóng chỉ rằng lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta là không bao giờ loại trừ hoàn toàn; chúng ta mang theo những hạn chế cơ bản nhân, tư cách và tính khí của chúng ta cho khi đến ngôi mộ. Cầu nguyện thực sự giúp chúng ta chấp nhận chính mình và những giới hạn của chúng ta với an hoà, với kiên nhẫn, với dịu dàng.

Cầu nguyện giúp chúng ta nhận thấy hành động của Thiên Chúa trong đời sống của người khác, để xem cách tốt nhất để dẫn họ đến Thiên Chúa. Cầu nguyện cho chúng ta một trí tuệ và một cái nhìn sâu sắc mà chúng ta không thể có được từ nỗ lực của mình. Cầu nguyện cũng giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa tốt hơn và để xem làm thế nào và nơi nào mà Thiên Chúa đang dẫn chúng ta.

Đây rõ ràng là Cha Francis Libermann nói từ kinh nghiệm cá nhân. Thiên Chúa đã nhận của lễ là cuộc sống đáng kể sự chuyển đổi của mình sau khi đã nhận ra chính mình. Sự siêng năng nỗ lực để tìm sự thật qua trí tuệ lý luận đã thất bại hoàn toàn, nhưng qua lời cầu nguyện mà Cha phát hiện ra con đường để làm theo. Cầu nguyện là yêu thương …quan tâm đến Thiên Chúa.  Chất lượng cầu nguyện không phụ thuộc vào cảm xúc của chúng ta.

 

Cầu nguyện bằng cách thực hành, hay nói cách khác “cầu nguyện thực tế”, như Cha cho nó cái tên, có hiệu quả trong một cách sống người tín hữu. Nó là nhằm đảm bảo rằng tất cả các hành động hàng ngày của chúng ta là thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Một lần nữa, việc cầu nguyện luôn luôn liên kết trong bài viết của Cha Libermann là để cho đi chính mình, điểm trung tâm của mình, và các mối bận tâm và để cố gắng tìm tiếng nói của Thiên Chúa và đáp ứng Chúa trung thực trong toàn hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nhớ những lời của Thánh Phaolô: “Không phải tôi đang sống, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi.” Mục tiêu toàn bộ đời sống Kitô hữu là để cho phép cho Chúa Kitô chiếm toàn bộ cuộc sống của chúng ta và để các hành động của chúng ta, các thái độ của chung ta là của Thiên Chúa, thậm chí tinh khí của chúng ta là của Chúa. “Hãy để tâm trí được ở bạn mà là ẩn nấu trong Chúa Giêsu Kitô.”

Cầu nguyện trong thực tế thường xuyên chuyển tới Thiên Chúa trong ngày, chỉ đơn giản là nói với Thiên Chúa rằng chúng ta mong muốn làm những gì theo như ý Chúa, cách thực tế để chúng ta tìm thấy lại bản thân mình.  Thái độ của chúng ta phải có là một trong những sự phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, tin tưởng vào Chúa trong lúc khó khăn và mong muốn Chúa sẽ chấp nhận chúng ta. Vì vậy, cầu nguyện trong thực tế chỉ là một đạo đức chuyển sang Thiên Chúa theo thời gian với các cụm từ thánh. Đó là một cách sống và là một yêu cầu khá lớn. Một lần nữa, sống cuộc sống theo cách cầu nguyện này dần dần thay đổi chúng ta:

• Nó cho chúng ta một cảm giác thực tế, cho những thứ của Thiên Chúa, những gì
Cha Libermann gọi là “một nguyên vẹn tinh thần ‘trong việc đối phó với những người khác.
• Nó cho chúng ta sự đánh giá tốt. Một lần nữa chúng ta nhớ lại những lời của Thánh Phaolô: “Một người sống tâm linh thẩm phán tất cả mọi thứ một cách khôn ngoan và không ai dám đánh giá sự thẩm phán ấy.”
• Nó dần dần giải phóng chúng ta khỏi bị rời vào sự hiểu lầm, với những mâu thuẫn vv
• Nó cho chúng ta thanh thản, bình an và niềm vui trong quan hệ giữa chúng ta với những người khác.
Như đã đề cập trước đó, cả cách cầu nguyện chiêm niệm và cách thực tế cầu nguyện thực tế đi song song với nhau và cũng chưa đầy đủ mà còn có sự nhu cầu khác. Thực sự ra, cầu nguyện thực tế đảm bảo rằng lời cầu nguyện của chúng ta không phải là một ảo tưởng: chúng ta có thể không sống một cuộc sống tách biệt với Thiên Chúa trong ngày và hy vọng cầu nguyện đúng cách.

You may also like

Leave a Comment