Các Dòng Tu Việt Nam

by Jose Le
 1. Dòng Mến Thánh Giá Lưu Mỹ – Vinh
 2. Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
 3. Các Tu Sinh Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm – Bình Thuận
 4. Dòng Mến Thánh Tân An- Long An
 5. Tu xá Mai Khôi Thị Nghè
 6. Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước – Vũng Tàu
 7. Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
 8. Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm – Sài Gòn
 9. Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương – Vinh
 10. Dòng Mến Thánh Giá – Hưng Hóa
 11. Tu Hội Thừa Sai Phúc Âm – TGP TP. Sài gòn
 12. Dòng Mẹ Thăm Viếng – Vinh
 13. Dòng Trinh Vương Liên Thụy – Bùi Chu
 14. Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu
 15. Tu Hội Ammanuel – Sài Gòn
 16. Dòng Thừa Sai Bác Ái – Vinh
 17. Dòng Mân Côi Trung Linh  Bùi Chu
 18. Dòng Đaminh Bùi Chu
 19. Dòng Mến Thánh Giá Trung Nghĩa – Vinh
 20. Dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc- Vinh
 21. Dòng Mến Thánh Giá Tập Viện Xã Đoài – 2008
 22. Dòng Bác Ái Đồng Kén – Tây Thành
 23. Dòng Mến Thánh Giá Quy Chính – Vinh
 24. Dòng Mến Thánh Giá Chân Thành – Hà Tĩnh
 25. Dòng Mến Thánh Giá Nghĩa Yên – Nghệ An
 26. Đại Chủng Viện Vinh Thanh – Vinh
 27. Dòng Đaminh Xuân Hòa –  Bắc Ninh
 28. Dòng Kitô Vua – Vĩnh Long
 29. Dòng MTG Trang Nứa- Hà Tĩnh
 30. Dòng Đức Mẹ Đi Viếng – Huế
 31. Tu Viện MTG Xã Đoài Vinh
 32. Đan Viện Thánh Mẫu An Phước – Đồng Nai
 33.  DÒNG NỮ TỲ CHÚA THÁNH THẦN : Số cộng đoàn : 04; Số nữ tu: 12
    + CĐ Chúa Thánh Thần – Hàm Rồng, tp Pleiku, Gialai
      ĐT: (059) 3501.013; 01649.193.621

   

You may also like

Leave a Comment