DÒNG CHÚA THÁNH THẦN CỬ HÀNH LỄ BỔN MẠNG

by Jose Le

Vào lúc 10 giờ ngày 19/5/2013, Cộng đoàn Dòng Chúa Thánh Thần tại Việt Nam đã long trọng dâng lễ mừng Bổn Mạng của Hội Dòng tại căn nhà của Hội Dòng ở Củ Chi. Trong tình hiệp thông về dâng thánh lễ gồm có: các cha của Hội Dòng đang hiện diện và làm việc tại Việt nam, có sự hiện diện của cha Jean Pascal Lombart, nguyên bề trên miền Đài Loan – Việt Nam, các sơ của các hội dòng hiện diện gần nhà của Nhà Dòng, một số quý ân nhân và các anh em tu sinh, bao gồm: 6 tập sinh, 6 thỉnh sinh, 9 dự tu và một số anh em sẽ gia nhập vào chương trình tìm hiểu sắp tới.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một biến cố trọng đại cho toàn thể Giáo Hội, vì ngày này đã khai sinh ra Giáo Hội, là ngày mà trước khi về trời, Chúa Giêsu đã lối cho các Tông đồ sứ vụ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 21-22). Chính nhờ Chúa Thánh Thần tác động mà các Tông Đồ và các Môn Đệ đã bừng tĩnh và hiểu được những điều cần làm mà chính mắt họ đã chứng kiến và tai họ đã nghe, để rồi các ông can đảm ra đi rao giảng và làm chứng nhân Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Do đó, ngày lễ Chúa Thánh Thần là Bổn Mạng chung cho toàn thể Giáo Hội.

Đối với Dòng Chúa Thánh Thần, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là một ngày khai sinh ra Hội Dòng. Chính ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1703, Claude Poullart des Places, một chủng sinh trẻ tuổi, đã quy tụ 12 chủng sinh khác để rồi chính vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, họ đã dâng cộng đoàn cho Chúa Thánh Thần và cam kết sống một đời sống mới, đời sống tông đồ dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Từ cộng đoàn nhỏ bé này, Dòng Chúa Thánh Thần đã không ngừng lớn lên và đến ngày nay, các thành viên của Hội Dòng đã hiện diện để mang sứ vụ của mình đến hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới.

Riêng tại Á Châu, sự hiện diện của Cộng đoàn Dòng chưa được bao lâu, đặc biệt cộng đoàn tại Việt Nam chỉ mới thành lập được 6 năm, nhưng theo như cha Patrick Palmer, bề trên và linh mục giảng lễ đã nhận định: Việc có mặt Dòng Chúa Thánh Thần tại Việt Nam là một cảm nghiệm sinh động về sự linh hướng và tác động của Chúa Thánh Thần. Quả thật, chính Chúa Thánh Thần tác động, nên dù hiện tại, sự hiện diện của các linh mục Dòng Chúa Thánh Thần chỉ là một con số nhỏ nhoi, nhưng hiệu quả công việc mà các Ngài làm thì kết quả mang lại không hề nhỏ. Từ một tên gọi của Dòng đang lạ lẫm đối với rất nhiều người ở Việt Nam thì nay Dòng được nhiều người biết đến rộng rãi. Từ một nhóm nhỏ các cha Dòng Chúa Thánh Thần, bây giờ đã có hàng chục nam thanh niên tìm đến và theo đuổi ơn gọi này. Và từ một nỗi lo toan vật chất hạn hẹp, không đủ để cho cộng đoàn hoạt động, thì Chúa đã gởi ân nhân đến cho cộng đoàn, để cộng đoàn có khả năng lo cho một khối lượng công việc khá lớn.

Vâng, Chúa Thánh Thần đã và đang là nguồn ơn thiêng cho Giáo Hội, cho Dòng Chúa Thánh Thần, và cách riêng cho Cộng đoàn Dòng Chúa Thánh Thần tại Việt Nam. Chúa Thánh Thần đã dẵn dắt Giáo Hội, dẵn dắt Hội Dòng vượt qua được những sự khó khăn, thăng trầm để tiến đến những kết quả viên mãn. Nguyện xin Chúa ban thêm ơn và soi sáng cho mọi thành phần trong Giáo Hội và đặc biệt cho Dòng Chúa Thánh Thần, để tất cả cùng ý thức điều mà Chúa Giêsu căn dặn các Tông Đồ, là hãy đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân.

By Br. Đình Vinh

You may also like