Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

by Jose Le

Các Bạn hãy khao khát những sự Trên Trời thì các bạn sẽ được sống; còn những gì thuộc trần thê sẽ khiến bạn trở nên làm nô lệ cho nó và nó dẫn đế tiêu vong.  Vì thế hãy học biết về bảy ơn Chúa Thánh Thần đễ tiếp làm chủ của cộng sống mình.  Chúc ban một ngày chàn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

1. Lạy Chúa Thánh Thần, thần linh sự khôn ngoan

 

Click the image to open in full size.

Những khi tâm trí con người cố định bám chặt vào một con đường, xin đến giúp tâm trí con người thoát ra khỏi vòng cố định đó. Soi dẫn tâm trí nhận ra con đường chương trình của Thiên Chúa muốn trong đời sống mình.
Xin ban cho con người khả năng nhìn tất cả mọi biến cố trong đời sống bằng con mắt đức tin vào Thiên Chúa.
“Quảvậy, nơi đức khôn ngoan có một Thần Khí tinh tường và thánh thiện” (Thư gửi Titus 3,6).

2. Lạy Chúa Thánh Thần, thần linh sự thông minh

Click the image to open in full size.

Xin đến giúp con người không chỉ nghe hay đọc Lời Chúa, nhưng còn biết nhận ra sứ điệp Chúa nhắn nhủ cùng đem ra thực hiện trong đời sống cụ thể hằng ngày.

“Ta sẽ ban tặng các người một qủa tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các người” ( Ezechiel 36,26)

3. Lạy Chúa Thánh Thần, Thần linh ân đức biết lo liệu

Click the image to open in full size.

Nhiều khi tâm trí con người xuay quanh luẩn quẩn như một vòng tròn vào một điểm, như người sống trong hồ nghi không sao tìm ra lối thoát khỏi khu vòng đó. Xin giúp tâm trí con người thoát ra khỏi vòng sống chật hẹp luẩn quẩn, cùng sẵn sàng nghe lời khuyên nhủ khuyến khích vươn lên.
“Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa xứa dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng …” ( Luca 4,18)

4. Lạy Chúa Thánh Thần, thần linh sức mạnh

Click the image to open in full size.

Qua ơn đức sự khôn ngoan và biết lo liệu, Chúa Thánh Thần giúp con người hiểu nhận ra ý Thiên Chúa muốn sắp đặt trong đời sống. Xin đến giúp con người có sức mạnh chống trả lại sự cám dỗ thúc đẩy từ bên ngoài cũng như từ bên trong thâm tâm, cùng can đảm lội ngược dòng nước chống lại cám dỗ quyến dũ bất chính.
“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em” ( Công vụ tông đồ 1,8).

5. Lạy Chúa Thánh Thần, thần khí sự hiểu biết

Click the image to open in full size.

Xin đến giúp con người chúng con nhận ra luật lệ của công trình tạo dựng thiên nhiên, để sử dụng xây dựng đời sống trở nên có ích lợi.
Xin giúp con người biết bỡ ngỡ sự lạ lùng kỳ diệu trong thiên nhiên, cùng có tâm tình biết ơn tình yêu Thiên Chúa đã tạo dựng nên thiên nhiên cho nhân loại.
“Nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước” (Galata 5,25).

6. Lạy Chúa Thánh Thần, thần khí lòng đạo đức

Click the image to open in full size.

Xin đến giúp tâm hồn con người chúng con khi gặp những đau khổ, thử thách buồn phiền, không kêu than trách Thiên Chúa, nhưng biết thắc mắc: Lạy Chúa, Chúa muốn nhắn bảo điều gì cho con qua biến cố sự việc này?.
Xin chỉ dậy chúng con đừng lần theo tại sao, nhưng lần theo con đường ý nghĩa c ủa biến cố sự việc, cùng đặt lòng tin tưởng vào Chúa.
“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em” (1 Corintho 3,16)

7. Lạy Chúa Thánh Thần, thần khí kính mến Chúa

Click the image to open in full size.

Xin đến giúp con người chúng con trên mọi nẻo đường đời sống biết thắc mắc tìm theo ý Thiên Chúa hơn theo ý riêng mình muốn. Xin củng cố tâm hồn chúng con sẵn sàng kính trọng trật tự trong công trình sáng tạo thiên nhiên, nhận biết raThiên Chúa là chủ thiên nhiên và bảo vệ gìn giữ mọi loài được tạo dựng trong đó.
“Thánh Thần ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa.” (Công vụ tông đồ 10,44).

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

 

You may also like

Leave a Comment