6 tân linh mục của Dòng Chúa Thánh Thần tại Việt Nam

by Administrator

Cảm tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Ngài đã ban tặng cho hội dòng Chúa Thánh Thần tại Việt Nam. 6 tân linh mục là những hoa trái đầu mùa ngọt ngào của hội dòng sau 14 năm.

Vào ngày lễ truyền tin, ngày 25 tháng Ba,2021. 4 thầy phó tế Phêrô Hoàng, Giuse Sinh, Giuse Tiến, và Micae Vinh đã được thụ phong linh mục tại nhà thờ giáo xứ San Jose, Philippines bởi Đức Cha Ronal I. Lunnas

Vào ngày 23 tháng 3, Cha Phêrô Của và Joseph Vũ đã được thụ phong linh mục tại Việt Nam bởi Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giáo phận Phú Cường.

Xin cầu chúc cho các tân linh mục luôn giữ vững ngọn lửa hăng say truyền giáo để phục vụ những người nghèo, những người vô gia cư, những người bị bỏ rơi… Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn 6 tân linh mục trong sứ vụ mới mà Hội dòng đã giao phó.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TRÊN FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH

You may also like