Linh đạo dòng

Sống tha thiết với Đức Giêsu đến độ giống như Ngài trong mọi sự và giúp đỡ các tâm hồn, đó là ân sủng đặc biệt mà các anh em Dòng Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận. Đặc sủng này được thông truyền cách đặc biệt cho nhóm sáu người bạn đầu tiên tại Paris và những thế hệ nối tiếp của Dòng.

Nhóm bạn đầu tiên đã lãnh nhận đặc sủng tình yêu của Đức Kitô qua việc quy hướng lòng về Đức Kitô và các giáo huấn của Ngài trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1703. Riêng Cha Poullart de Places, ngài đã thấm đượm đặc sủng và tình yêu sâu thẳm của Đức Kitô qua những cuộc suy ngẫm và cầu nguyện mật thiết với Đức Kitô. Qua sự gặp gỡ tình yêu này, Cha Poullart đã quyết tâm bỏ đi sự kế thừa giàu có nơi cha mẹ. Ngài chọn một đời sống nghèo khó và khiết tịnh để phục vụ các thầy dự tu nghèo và giúp họ trở nên những nhà truyền giáo khắp mọi nơi.

Nhóm bạn đầu tiên đã quyết tâm sống và phục vụ các linh hồn nghèo, các linh hồn bị bỏ rơi và những nơi mà Giáo Hội gặp nhiều khó khăn trong việc rao giảng Tin Mừng.

Vì thế, trong nỗ lực canh tân chính bản thân và chuẩn bị tương lai, chúng ta cần một tinh thần nhẹ nhàng và sãn sàng để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần dìu dắt trong hành trình truyền giáo của nhà Dòng, một Dòng đã được thành lập trên 300 năm.

One Comment:

  1. NGUYÊN TƯỜNG QUY

    Xin chào quý Cha, quý Thầy. Con tên là Louis G Nguyễn Tường Quy, con đã tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy ngành kế toán; cũng đã đi làm một thời gian; và giờ con muốn tìm hiểu Dòng CSSp, thì cần điều kiện, thủ tục như thế nào ? Xin cho con biết rõ. Con cám ơn.
    Con sinh năm 1992, và đang hoc tiếng anh bên ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA *