MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  CỦA NHÀ DÒNG

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG

GIẢI TRÍ

VÀ THỂ THAO

 

 

 

HỌC TẬP

THAM DỰ THÁNH LỄ TẠI NHÀ TẬP
Ở CỦ CHI

 

 

 

 

 

 

 VIẾNG THĂM VÀ

TRAO HỌC BỔNG

CHO CÁC EM CÓ HOÀN CẢNH

KHÓ KHĂN

 

 

 

 

                     LỄ KHẤN TRỌN                                                                                              LỄ CHỊU CHỨC PHÓ TẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC THẦY HỌC THẦN HỌC TẠI MANILA

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.