Ngay Tim Hieu On Goi 2019

KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI, 2019

Kính gửi: Qúy Cha, Quý Soeur, Quý phụ huynh, các bạn trẻ và ban mục vụ cho ơn gọi,

Xin trân trọng thông báo đến quý cha, quý soeur, quý phụ huynh và các bạn trẻ về khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Thánh Thần 2018. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Lm. Lê Quang Trinh, 0933-975-699, Lm Nguyễn Thiên Lãm 090 246 0375 hoạc Lm. Trần Sỹ Hòa 0937-982-150.

Comments are closed