— KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI 2016 —

— KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI 2016 —
Kính gửi: Qúy Cha, Quý Soeur, Quý phụ huynh, các bạn trẻ và ban mục vụ ơn gọi,
Xin trân trọng thông báo đến quý cha, quý soeur, quý phụ huynh và các bạn trẻ về khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Thánh Thần.
Liên lạc ơn gọi và đăng ký tìm hiểu: 0975-313-198 (Lm. Giuse Le Phu Quoc, Email: josecssp@hotmail.com)

Tim Hieu On Goi

Comments are closed