— KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI ĐỢT II, 2018 —

— KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI 2016 —
Kính gửi: Qúy Cha, Quý Soeur, Quý phụ huynh, các bạn trẻ và ban mục vụ ơn gọi,
Xin trân trọng thông báo đến quý cha, quý soeur, quý phụ huynh và các bạn trẻ về khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Thánh Thần đợt II, 2018.
Liên lạc ơn gọi và đăng ký tìm hiểu:  Lm. Anton Lê Quang Trinh 0933-795-699 hoạc Lm. Trần Sỹ Hòa 0937-982-150.

 

Comments are closed