Giây Phút Quý Nhất

  Cuộc sống con người là một chuỗi ngày dài. Chuỗi ngày này bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là những điều đã qua đi, đã hoàn thành và chúng ta không thể sửa đổi hay thêm bớt được gì. Còn tương lai là những điều chúng ta chưa bước tới, chưa biết được nó sẽ ra sao, và cũng chẳng thể làm được gì. Thế nhưng, có một thời điểm cần chúng ta phải lưu tâm đặc biệt, đó là thời hiện tại. Chính hiện tại mới có thể quyết định cho tương lai của chúng ta và chính hiện tại mới là điều chúng ta cần nắm giữ và sống một cách trọn vẹn. Chính vì thế, chúng ta cần phải biết quý trọng những điều đang có. Vậy chúng ta đang có những gì? Vì sao chúng ta cần phải quý trọng nó? Làm thế nào để chúng ta có thể giữ gìn và quý trọng những điều đó? Biết quý trọng những điều đang có nghĩa là chúng ta cần phải biết trân trọng những giây phút hiện tại mình đang sống. Trân trọng những gì chúng ta đang có ở giây phút này chứ không phải là chúng ta đã có gì hoặc sẽ có …

Continue reading

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

Các Bạn hãy khao khát những sự Trên Trời thì các bạn sẽ được sống; còn những gì thuộc trần thê sẽ khiến bạn trở nên làm nô lệ cho nó và nó dẫn đế tiêu vong.  Vì thế hãy học biết về bảy ơn Chúa Thánh Thần đễ tiếp làm chủ của cộng …

Continue reading

Linh Đạo Dòng

Sống tha thiết với Đức Yêsu đến độ giống như Ngài trong mọi sự, giúp đỡ các tâm hồn, đó là ân sủng đặc biệt các anh em Dòng Chúa Thánh Thân đã lãnh nhận. Đặc sủng này được truyền thông cho những người đã gặp gỡ và dang giúp đỡ, …

Continue reading