Các Dòng Tu Việt Nam II

Dòng tu là một tổ chức, trong đời sống của Giáo hội Công Giáo, được thành lập do những người tự nguyện sống chung với nhau trong một cộng đoàn gọi là Tu viện (Couvent) hay Ðan viện (Monastère) nếu là Dòng tu có gốc ẩn tu, để giúp nhau …

Continue reading

Các Dòng Tu Việt Nam

Dòng Mến Thánh Giá Lưu Mỹ – Vinh Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Các Tu Sinh Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm – Bình Thuận Dòng Mến Thánh Tân An- Long An Tu xá Mai Khôi Thị Nghè Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước – Vũng Tàu Dòng Mến …

Continue reading