Tiêu Chuẩn để Đi Tu

Kính chào quý bạn, Dòng Chúa Thánh Thần đang tuyển chọn các bạn trẻ muốn đi tu dòng. Dòng có ít tiêu chuẩn như sau: 1. Bạn trẻ nam tuổi từ 20-26, có ước vọng sống tận hiến cho Chúa và cho tha nhân. 2. Có sức khoẻ, và tinh …

Continue reading

Ơn Gọi Của Tôi

Có một vài bạn trẻ hỏi tôi, Làm sao con biết được Chúa gọi con đi tu làm Tu Sỹ hay Linh Mục? Dần dần, khi lên Đại Chủng Viện Thánh Tôma Long Xuyên, tôi mới hiểu được rõ ràng ơn gọi linh mục là gì. Tôi bắt đầu ý …

Continue reading