Bài Cảm Nhận về Cha Poullart des Places  Của Thầy Phêrô Nguyễn Viết Tương

Vài Cảm Nhận về Cha Poullart des Places       Phêrô Nguyễn Viết Tương, CSSp    Trong vài trang sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu đời sống nhân đức của cha Claude Francois Poullart des Places. Có lẽ môi trường gia đình là yếu tố nền tảng ban đầu ảnh hưởng mạnh …

Continue reading

BÀI CẢM NHẬN CỦA THẦY GIUSE NGUYỄN PHÚC TÂM VỀ TIỂU SỬ CỦA CHA CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES

TIỂU SỬ CỦA CHA CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES    Cha Claude François Poullart des Places, C.S.Sp. sinh ngày 26 tháng 02 năm 1679 trong một gia đình ở thành phố Rennes, nước Pháp, cha Claude Poullart des Places đã nhận được một nền giáo dục vững chắc tại một …

Continue reading

This gallery contains 14 photos.

  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  CỦA NHÀ DÒNG             HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO       HỌC TẬP VÀ THAM DỰ THÁNH LỄ TẠI NHÀ TẬP Ở CỦ CHI              VIẾNG THĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC …

Continue reading