Đấng Sáng Lập Dòng

Dấng Sáng Lập Dòng     ĐẤNG SÁNG LẬP FOUNDERS OF CONGREGATION OF THE HOLY SPIRIT       Cha Claude Poullart Des Places Sinh năm: 1679 Cha sáng lập Dòng Chúa Thánh Thần năm 1703 Mất năm: 1709 ******************************************************************* Cha Thứ Hai sáng lập Dòng Chúa Thánh Thần   …

Continue reading

Ơn Gọi Của Tôi

Có một vài bạn trẻ hỏi tôi, Làm sao con biết được Chúa gọi con đi tu làm Tu Sỹ hay Linh Mục? Dần dần, khi lên Đại Chủng Viện Thánh Tôma Long Xuyên, tôi mới hiểu được rõ ràng ơn gọi linh mục là gì. Tôi bắt đầu ý …

Continue reading

Các Dòng Tu Việt Nam II

Dòng tu là một tổ chức, trong đời sống của Giáo hội Công Giáo, được thành lập do những người tự nguyện sống chung với nhau trong một cộng đoàn gọi là Tu viện (Couvent) hay Ðan viện (Monastère) nếu là Dòng tu có gốc ẩn tu, để giúp nhau …

Continue reading

Các Dòng Tu Việt Nam

Dòng Mến Thánh Giá Lưu Mỹ – Vinh Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Các Tu Sinh Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm – Bình Thuận Dòng Mến Thánh Tân An- Long An Tu xá Mai Khôi Thị Nghè Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước – Vũng Tàu Dòng Mến …

Continue reading

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

Các Bạn hãy khao khát những sự Trên Trời thì các bạn sẽ được sống; còn những gì thuộc trần thê sẽ khiến bạn trở nên làm nô lệ cho nó và nó dẫn đế tiêu vong.  Vì thế hãy học biết về bảy ơn Chúa Thánh Thần đễ tiếp làm chủ của cộng …

Continue reading

Spiritans Là Ai?

Một thành viên của các giảng viên của trường đại học Duquesne, Linh mục cũng là giáo sư Henry J. Koren, CSSp, STD., đã viết câu chuyện các Cha Dòng Chúa Thánh Thần.  Ông cho phép các công việc của mình Các Spiritans, và giải thích rằng “Spiritans” là tương …

Continue reading