BÀI CẢM NHẬN VỀ KINH THÁNH

BÀI CẢM NHẬN THÁNG 11 Mỗi dịp cuối tháng con lại được đến củ chi để học hỏi, bên cạnh đó, cứ mỗi lần đến củ chi y như thể được về nhà mình vậy.trong sự đón tiếp nồng hậu của các cha và các anh nhà tập bằn những …

Continue reading

Learning Bible Experience

REFLECTION In the world, there are many different religions, and every religion chooses for them a faith to live. Also the catholic people always take God’s word in the gospel to make value of faith for their lives. Last weekend, I went to Cu Chi to study with my brothers. …

Continue reading

MỘT CÁI NHÌN BẰNG ĐỨC TIN

MỘT CÁI NHÌN BẰNG ĐỨC TIN VỀ THÁNH KINH TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI TÍN HỮU By  Paul Sáng – the second year student. Người tín hữu tin tưởng và nhìn nhận giá trị của Thánh Kinh và lấy đó làm nền tảng vững chắc cho Đức Tin của mình. Suốt …

Continue reading

AN INTRODUCTION TO BIBLE

AN INTRODUCTION TO BIBLE St. Jerome insists that “ignorance of Scripture is ignorance of Christ”. Therefore, learning the Scripture is an important duty to the faithfuls because the Scripture contains the words of God which are the words of eternal life (John 6, 68). Hence, it plays a vital role …

Continue reading

TRƯỞNG THÀNH NHÂN BẢN

TRƯỞNG THÀNH NHÂN BẢN By Nguyễn Văn Hương- năm I Đó là chủ đề được bàn luận xuyên suốt buổi học hỏi vào cuối tuần vừa qua, tuần thứ 3 mùa chay năm 2016, cũng như là thời gian cho mỗi người nhìn lại của chính con người thật của …

Continue reading